JMAs blog om IT og brancheløsninger til maskinhandlere

JMA Maskindata AS er spesialisert på IT-løsninger for maskinforhandlerindustrien. Vi har 100% fokus spesielt på forhandlere av landbruksmaskiner, anleggsmaskiner, gaffeltrucker og hage/parkmaskiner. 

Er det en stund siden du endret ditt ERP-system, og har du begynt å legge merke til flere og flere problemer i systemet som du ikke klarer å håndtere mer fornuftig?

Hvis du har bestemt deg for å investere i et nytt ERP-system, vil det være mer enn bare å bytte til et nytt IT-system - det handler også veldig mye om folk. Enten det er en bedrift med få eller mange ansatte, vil det påvirke hele organisasjonen.