DSM Dealer Service Management

Garantihåndtering

Ved å bruke DSMs garantifunksjon er det mulig å legge vedlegg til kunden, som viser hva reparasjonen har kostet og hvor mye av reparasjonen kunden må betale.

Når en servicerekkefølge opprettes, blir garantien automatisk aktivert, hvis maskinen har en garantikode og maskinen fortsatt er under garanti. Det er mulig å opprette en garantikodekode, som for eksempel gir en 100% garanti på henholdsvis deler og lønn. Men dette er begrenset av et bestemt antall timer drevet, f.eks. 1 års garanti, men maksimalt 300 timer.

Linjer av reservedeler, ressurser og kostnader er oppgitt. Alle de opprettede linjene blir automatisk merket som en garanti. Det er mulig å velge linjer, som ikke er dekket av garantien, og som skal betales av kunden ved å merke feltet "Utelat garanti" på linjen.

I garantier oppfølging har du forskjellige filtreringsalternativer. For eksempel kan du filtrere statusen avhengig av om saken er ventet, sendt, startet eller fullført. Man kan også filtrere etter, hvilken dokumenttype saken har, enten det er et tilbud, en ordre, en fakturaordre eller et kredittnota.

Oppfølging av garantien er utarbeidet i videoen nedenfor:


 

VI BRUKER INFORMASJONSKAPSLER