Service poster

I DSM-systemet har brukeren tilgang til flere rapporter som gir oversikt over bevegelser i verkstedet:

  • Løpende arbeid på pris eller salgspris: En liste over verdien som representeres av løpende serviceordrer. Dette kan skrives ut per. montør, per ressurs mv
  • Servicemelding
  • Garanti: For eksempel, en oversikt over åpne eller lukkede klagesaker per. leverandør
  • Garanti: En oversikt over maskiner der garantien er utløpt
  • Tjenestemargin: Oversikt over fortjenesten på for eksempel ansvarssenter eller på servicenivå
  • Gevinst / tap på servicekontrakter
  • Tidsregistrering internt / eksternt eller for eksempel på arbeidstyper: En samlet oversikt over hva installatørene bruker tid på


I tillegg er det periodiske aktiviteter - det vil si løp, hvor du for eksempel kan lage elektroniske fakturaer, beregne kostnader eller salgspriser for pågående arbeid og mye mer

VI BRUKER INFORMASJONSKAPSLER