Beregning av forældelse

Varer som ingen kjøp har blitt gjort for en stund, kan automatisk tildeles en forældelsesprosent, som viser hvorvidt varen er foreldet, og en bestemmelse av den forældede andelen av varelageret kan også bli lagt ut. Forutsetningen for at varen inngår i ugressberegningen, er at en forældelsesprofil er brukt på produktkortet. Bokføringen av nedskrivningen er ikke spesifisert på maskinen, men er oppført som en total avsetning.

Den ukentlige beregningen kan automatisk danne finansielle poster spesifisert per. element dimensjon og per element plassering dimensjon. Prosentandel beregnes uavhengig av plassering, varians etc., men kan spesifiseres per enhet. plassering. Hvis det er varer du ønsker å bli behandlet spesielt, må disse brukes på en annen forældelsesprofilkode. For eksempel kan det være varer som må være foreldet, uansett den siste kjøpsdatoen. En alternativ forældelsesprofilkode opprettes for disse varene, f.eks. med formel 1D = 100%. Nedenfor er en beskrivelse av hvordan du bruker funksjonaliteten - hvis oppsetthjelp er nødvendig, se avsnittet "Oppsett" på slutten av denne veiledningen.

Uautorisert beregning av maskiner finner sted på den enkelte maskinen basert på varens kjøpsdato (som beregnes per serienummer på varens gjenstandsobjekter). Hvis det ikke er noe kjøpesett for maskinen, brukes feltet faktisk på maskinkortet.

 

Hvis du vil lese mer om beregning av forældelse, kan du finne det her:

DSM Beregning av forældelse

VI BRUKER INFORMASJONSKAPSLER