CRM System

CRM-systemet i DSM har forskjellige funksjoner. Med CRM-systemet kan man:

  • Opprett oppgaver
  • Opprett et kontaktkartoter
  • Oprette leads (pipeline styring)
  • Gemme interaktionslogposter
  • Benytte sig av målgruppeudvælgelse
  • Opgaver

Jeg oppgraderer kan man velge hvilken form for oppgave det skal være. Her kan man velge mellom telefonoppringning og møte, samt at man kan legge til en beskrivelse til oppgaven. Planlegger mann f.eks. et møte, kan man sette dato, starttidspunkt og sluttidspunkt og deretter sende denne oppgaven til Outlook slik at man kan få en påminnelse X tid før.

In addition, there is also the possibility to create repeat tasks, ie. Oppgaver der skal gjøres på en gentagende basis. Opgaver kan også opprettes fra den enkelte kontakt, fører eller fra selgerkortet.

Vil du høre mer om opplæringen i CRM-systemet, kan du se videoen nedenfor.

 

Kontaktkatalog

Du kan opprette profiler på de ulike kontaktene du har i kontaktkatalogen. Dette kan f.eks. være kunder du har jobbet med. Her har du muligheten til å tilordne forskjellige verdier til kunden, for eksempel. hvor mange ansatte de er, hvor mye omsetning de har eller hva slags maskin de har kjøpt. Basert på dette kan du sette opp profil spørreskjemaer hvor det kan hende at spørsmål kan hende hvor mange ordrer kunden har årlig og hvor stor omsetningen er.

Hvis du vil høre mer om kontaktkatalogen i CRM-systemet, kan du se videoen nedenfor.

 

Målgruppe utvalg

Med målgruppenes valg kan du bruke denne funksjonen til å målrette mot markedsføring mot bestemte kontakter basert på bestemte kriterier. Igjen kan dette være basert på f.eks. omsetning. Markedsføringsmaterialet kan sendes via papirformat, e-post eller faks, og bruk Word-mailfusjon.

I tillegg lagres all korrespondanse mellom deg og kunden i samspillloggsposter og deretter koblet til den spesifikke kontakten.

Hvis du vil høre mer om målgruppevalg i CRM-systemet, kan du se videoen nedenfor.

 

Leads (pipeline management)

Med ledere (rørledningsledelse) har du mulighet til å se hvilke tilbud du har til hvilke kunder, hvilken status tilbudet har, tilbudsbeskrivelsen, kontaktnummeret og tilbudets estimerte verdi. Leder kan også settes på spesifikke salgs tilbud og maskin salg tilbud.

I tillegg har du også mulighet til å se alle lister som diagrammer som gir oversikt over salgsledene.

Hvis du vil høre mer om leder og rørledningsadministrasjon i CRM-systemet, kan du se videoen nedenfor.

Kontakt

Lars Soyland

Daglig leder

  +47 41 555 111

lso@jma.no

Kontakt

Magnus Skogheim Holt

Konsulent

  +47 40 047 802

 msh@jma.no

Vi bruker informasjonskapsler på vår hjemmeside. Noen av dem er viktige for driften av nettstedet, mens andre hjelper oss med å forbedre dette nettstedet og brukeropplevelsen (sporing av informasjonskapsler). Du kan selv bestemme om du vil tillate informasjonskapsler eller ikke. Vær oppmerksom på at hvis du avviser dem, kan det hende at du ikke kan bruke alle funksjonene på nettstedet.