Skip to main content

JMA som arbeidsplass

JMA har eksistert siden 1990 og det har vært mange ansatte gjennom selskapet i løpet av denne tiden. De ansatte som har hatt det bra og som har slått seg godt til rette i det trygge JMA-rammeverket har til felles at medarbeideren setter pris på fellesskap, aksept for forskjeller og er fordomsfri.

Dette sier våre ansatte om JMA

  • Gode kollegaer med godt humør

  • Godt samhold

  • En arbeidsplass hvor man føler seg trygg

  • Personalgoder og hygge

  • Gode ​​kunder

  • Fleksibilitet og spennende arbeidsoppgaver

  • Mangfold og frihet under ansvar

  • God geografisk beliggenhet ved motorveien

En arbeidsplass med lojale ansatte

Mange av de ansatte ved JMA har vært ansatt i mange år og totalt sett har JMAs ansatte en gjennomsnittlig ansettelsestid på i underkant av 8 år – det er vi stolte av.

Samtidig har noen av våre ansatte også vært «på tur utenfor bedriften» en periode og har valgt å komme tilbake til jobb i JMA – det er vi også stolte av.

Vi er overbevist om at motiverte medarbeidere skaper de beste resultatene. Og vi tror at motivasjon skapes ved at våre ansatte har en følelse av å «gjøre en forskjell» med jobben de gjør.

Samtidig tror vi, at de er tilfredse og trives grunnet en utfordrende og variert hverdag

Vi har faste arbeidsplasser, da det er «trygt og trivelig» for den enkelte ansatte å «føle seg hjemme». Men det er også mange muligheter til å flytte rundt på datamaskinen til et annet kontor i samarbeid med kolleger fra andre team for å løse en felles oppgave.

Vi har det bra med å jobbe på tvers av team og få innspill til å løse oppgavene våre fra ulike synsvinkler og ferdigheter.

Tillit, entusiasme, ansvar og mot

Det er viktig for oss at vi holder oss til de positive «arbeidsreglene» som vi jobber ut fra hver dag. Og du er derfor den perfekte medarbeider i JMA hvis du føler deg komfortabel med å svare ja på de fleste av følgende utsagn:

 • Du har en god sans for humor og gjerne den litt sære typen
 • Du har din egen måte og respekterer andre
 • Du er god til å lytte og forstå andres behov
 • Du vil lære nye ting og er god på det
 • Du tar ansvar og er proaktiv
 • Du er ikke typen som klager, men i stedet prøver du å få gjort oppgavene
 • Du har en veldig god forretningsforståelse
 • Du kommer fra eller har kunnskap om maskinbransjen
 • Du ønsker å jobbe internasjonalt
 • Du er strukturert og resultatorientert
 • Du kan holde mange baller i luften og følge dine prosjekter/arbeidsoppgaver til døra

JMAs viktigste ressurs er de ansatte

JMAs faste stab av ansatte er delt inn i ulike tverrgående team. Vi legger stor vekt på å legge forholdene til rette som kan motivere den enkelte medarbeider til å yte sitt beste og bidra med nye ideer og produkter til våre kunder.

Vi tilstreber at vi ikke jobber etter en overtidskultur. I stedet jobber vi med høy grad av gjensidig fleksibilitet, hvor det skal være rom for familie og privatliv.

Vi er sterke på informasjonsteknologi og forretningsforståelse. Og vi oppnår bare suksess når vi alle er på topp og jobber sammen som et team, lærer av våre feil og feirer suksessene våre.

Med fokus på energi og sterkt samhold i hverdagen og et sterkt sosialt fellesskap – også på fritiden, går vi gjerne det lille ekstra for hverandre.

Våre ansatte er nøkkelen til å opprettholde vår suksess. Det må derfor være rom for opplæring og eksperimentering med nye ideer/produkter for våre kunder og/eller internt bruk. Vi ønsker at våre ansatte skal prioritere å sette av tid til å søke ny kunnskap og inspirasjon fra våre forretningspartnere.

Vi ser mot fremtiden, til verden og handler med maskiner

Vi leverer skreddersydde IT-løsninger til maskinforhandlere som fremtidssikrer og skaper verdi for våre kunders virksomhet.

Som Nordens største leverandør av IT-bransjeløsninger og tjenester til maskinforhandlere er vi bevisste på ansvaret som følger med. Derfor jobber vi målrettet og kontinuerlig for å levere løsninger som følger med i fremtiden og som tilfører verdi til våre kunders virksomhet.

Vi har som mål å levere IT-løsninger som hjelper våre kunder å drive virksomheten sin på en ansvarlig måte. Systemer som hjelper dem til å beskytte klimaet og miljøet, og til å positivt påvirke sine ansatte og forretningspartnere til å drive en økonomisk og ansvarlig virksomhet.

Sammen med kunder og partnere bygger vi bransjeløsninger vi kan være stolte av. Våre ansattes kunnskap og kompetanse spenner vidt og dypt, slik at vi kan være våre kunders trygge og kunnskapsrike sparringspartnere.

I nært samarbeid med bransjens produsenter og samarbeidspartnere bidrar vi til å skape et fremtidssikkert nettverk av eksperter innen bransjen og kan dermed sikre gode bærekraftige IT-løsninger også i fremtiden.

Meld deg på vårt nyhetsbrev