Skip to main content

Få oversikt over salgsprosessen din

Maskinhandelsmodulen i DSM er utstyrt med mye funksjonalitet for maskinselgeren.

Du kan administrere hele salgsprosessen din ved hjelp av det innebygde CRM-systemet, hvor du kan holde styr på potensielle leads, kunder og tilbud.

Via den innebygde maskinkonfiguratoren kan du lage en komplett oversikt over kostnader og inntekter på den enkelte maskin allerede fra tilbudsfasen.

Og du kan tilpasse ditt helt eget rollesenter med oversikt over maskinordrer, salgstall, leads m.m.


Optimalisering av salgsprosessen

CRM-system

Med det spesialdesignede CRM-systemet i DSM har du muligheten til å:

OPPGAVER

I oppgavedelen kan du velge hva slags oppgave det skal være. Her kan du velge mellom en telefonsamtale og et møte, og du kan legge til en beskrivelse av oppgaven. Oppgaver kan også opprettes fra den enkelte kontakt, kundeemner eller fra selgerkortet. Oppgaver kan genereres for et team med ansatte.

KONTAKTKATALOG

I kontaktkatalogen kan du opprette profiler på de ulike kontaktene du har. Det kan for eksempel være kontakter som har vist interesse for en bestemt type maskin. Profiler brukes både for å danne en oversikt over en kontakt – men brukes også i forbindelse med målgruppevalg, slik at man kan masseopprette leads – eller for å sende nyhetsbrev til målgruppen.

Selger kan få tilgang til systemet med mobil og nettbrett.

VELG MÅLGRUPPE

Med målgruppevalg kan du bruke denne funksjonen til å målrette markedsføringen mot bestemte kontakter basert på bestemte kriterier. Igjen kan dette være basert på for eksempel interesse for en bestemt type maskin. Markedsføringsmaterialet kan sendes som e-post direkte fra DSM-systemet – alternativt kan målgruppen leses opp og eksporteres til andre programmer som mailchimp eller lignende.

Sendte e-poster kan spores direkte på de respektive kontaktkortene som har mottatt nyhetsbrevene.

ADMINISTRER LEADS OG SALGSMULIGHETER (PIPELINE MANAGEMENT)

Med leads (pipeline management) har du mulighet til å se hvilke tilbud du har ute, for hvilke kunder, status på tilbudet, tilbudsbeskrivelsen, kontaktnummer og estimert verdi på tilbudet. Leads kan også settes til spesifikke salgstilbud og maskinsalgstilbud.

I tillegg har du også mulighet til å vise alle lister som diagrammer, som gir en oversikt over de enkelte selgernes leads.

Benytt for eksempel filtre for vunnet/tapte leads – se årsakene og hvilket merke og maskinmodell selgerne har tapt/vunnet mot. Disse dataene kan sendes ut til Excel og for eksempel sendes direkte til maskinprodusentene.

Maskinkonfigurator

LASTER KONFIGURASJONER

Med DSMs maskinkonfigurator har vi gjort det mulig for maskinhandleren å laste inn konfigurasjoner for maskinsalgstilbud – og bestillinger, maskinkjøpsordrer og klargjøringsordre.

Men det er faktisk også mulig å laste inn utstyr fra andre produsenter, dersom disse finnes i Excel-format.

Funksjonen sparer operatøren for mye tid og minimerer risikoen for feilinntasting. Konfigurasjonen leses, via en CSV-fil, fra produsentens hjemmeside (eller fra Excel-maler) og lastes direkte inn på den spesifikke maskinmodellen i DSM-systemet.

JMA tilbyr muligheten til å bygge attraktive tilbud: slik at forhandleren kan velge logo, bilder til forsiden av tilbudet – og med spesifikasjon av konfigurasjonene valgt i maskinkonfiguratoren.

Brukeren kan direkte fra maskinsalgstilbud og bestillinger endre «type» fra å være et maskinsalgstilbud til å være et leietilbud eller leasingtilbud. Med integrasjonen direkte i servicekontrakten og leiemoduler kan du tilpasse tilbudet til kundens behov med noen få klikk.

Beregning av salgspriser

JMA tilbyr også en maskinkalkulator. Med maler kan du enkelt ta hensyn til forskjellene i beregningene til de enkelte maskintypene. Med den innebygde maskinkalkulatoren slipper du å vedlikeholde Excel-beregningene som mange forhandlere bruker i dag.

Alle «korreksjonene» som gjøres i kalkylen kan senere finnes i budsjettet til maskinøkonomien (etterkalkyle), slik at forhandleren kan sammenligne budsjettet med det som ble realisert.

Dersom forhandleren ikke ønsker at selgerne skal ha innsyn i kostnadsberegningen av maskinene, kan dette styres med rettigheter.

Maskinhandel

Kjøp og salg

ER HANDELEN LØNNSOM?

Når det i forbindelse med bytte av maskiner er angitt hvilken maskin den brukte maskinen er byttet til, kan informasjonen brukes til å vise kjøps- og salgskjeder.

Dette lar deg se om handelen er lønnsom eller om du har en bundet kapital i handelen

Utleiesystem

BESTILLING PÅ EN ELLER FLERE MASKINER

Leiemodulen i DSM er en modul hvor du kan opprette bestillinger på en eller flere leiemaskiner for en kunde.

Man kan gjøre automatisk fakturering, enten det er daglig, ukentlig eller månedlig, og man kan bestemme om man vil fortsette eller si opp leieavtalen.

OVERSIKT OVER UTLEIE

Via «Planlegging»-menyen i DSM kan du få en oversikt over hvilke maskiner som leies ut, når, og hvilke maskiner som er tilgjengelig på en gitt dato. Du kan raskt få opplyst total leiepris for den enkelte maskin og du kan automatisk skrive ut en ordrebekreftelse og en følgeseddel for signatur fra DSM-systemet når ordren opprettes.

AUTOMATISK FAKTURERING

Du kan også manuelt fakturere en leieordre, men også la systemet generere fakturaer automatisk med beregning av leiedager, forsikring mm. Systemet fakturerer automatisk oppstartsbeløp som transport på første faktura og sluttbeløp som transport, renhold, service og drivstoff på sluttfakturaen. Det skrives deretter ut en samleseddel.

Du kan allerede når bestillingen opprettes bestemme om det skal opprettes en serviceordre og skrives ut et arbeidskort når leieperioden utløper. Du kan leie maskiner for videre utleie. Du kan følge opp inntekter og utgifter via ulike rapporter samt ved analyse via menyen Leiemaskinøkonomi og Leiemaskinøkonomi.

Webmachines logo hvid aqua baggrund

Webmachines

Med vår annonsetjeneste Webmachines kan du sentralt administrere annonsering av maskiner på et stort antall nettportaler fra DSM-systemet.

Webmachines er dermed din maskinforhandlertjeneste for å optimalisere netthandel med nye og brukte maskiner. Med dette kan du enkelt og effektivt administrere hele din online salgsprosess fra et sentralt sted i DSM og dermed oppnå betydelige tidsbesparelser og forbedret datakvalitet.

Det er enkelt for selgeren å bruke DSM

Få full oversikt over kunder og tilbud

DSM er ditt verktøy for å holde styr på alle dine potensielle kunder, kunder og tilbud.

Du har alltid oversikt over når du sist besøkte eller snakket med en kunde. Og du kan registrere informasjon på den enkelte kontakt.

Du har oversikt over tilbud som er ute. Og du kan følge med på hvor mange tilbud som er i nærheten av å bli bestillinger. Alt i ett integrert system.

Få kontroll over maskinsalget ditt helt fra opprettelsen av maskinen til salget

Med den innebygde maskinkonfiguratoren kan du lage en maskin direkte fra din leverandørs nettside. Det er raskt og enkelt og lar deg få riktig informasjon i DSM med en gang.

På denne måten er du sikker på at all informasjon på maskinen er registrert. Du kan bruke maskinkonfigurasjonen i tilbudene dine – det være seg leasing eller utleie – og når du mottar bestillingen har du allerede grunnlaget for en faktura. Enkelt og raskt!

Ønsker du å bli kontaktet av vår salgskonsulent Lars?

Lars Søyland er salgskonsulent i JMA og kan kontaktes via e-post: lso@jma.no eller telefon: +47 32 15 99 00

Skriv inn kontaktinformasjonen din her:

Strategiske partnere

Meld deg på vårt nyhetsbrev