Skip to main content

Prosjektledelse

En overgang til DSM er en overgang til en effektiv IT-løsning som optimaliserer gjeldende arbeidsprosesser i din bedrift. DSM kan skreddersys for å passe dine behov og kan også utvides med et bredt spekter av tillegg og tilbehør.


 

Hva kreves det?

Det gode samarbeidet, som vi alltid legger stor vekt på i dialogen med deg, krever åpen kommunikasjon. På denne måten kan vi best finne den rette løsningen.

I tillegg innebærer slik utvikling og implementering av et nytt system en viss mengde ressurser og arbeidstid, slik at systemet matcher din virksomhet best mulig. Noe vi tar hensyn til ved oppstart av prosjektet og underveis.

projektledelse thesnake

Prosjektsamarbeidet består av 6 overordnede faser
Foreløpig analyse

I denne delen av prosjektet besøker JMA kundens bedrift for å finne den riktige løsningen i samarbeid med kunden.

Her finner vi ut sammen:

  • Hvilke funksjoner skal bedriften ha?
  • Hvilke funksjoner kan DSM støtte?
  • Hvilke krav og forutsetninger stiller kunden til det ferdige produktet?
  • Hva er suksesskriteriene for prosjektet?
  • Hva er budsjettet?
  • Hvilke risikoer må håndteres?

Basert på disse parameterne kan vi utarbeide estimater for kunden, som vi gjennomgår sammen før endelig start av fase 1 – Planlegging. På mange måter er den sikreste starten på prosjektet, da kunden får et kvalifisert estimat på prosjektet med foranalysen, og eliminerer enhver tvil om priser og fremtidige prosesser. Etter gjennomgang kan oppdragsgiver velge å godkjenne prosjektet basert på disse estimatene.

Viktig: Prosjektet starter kun hvis grønt lys gis i denne fasen.

Fase 1 - Planlegger

Fasen består av prosjektoppretting, der det lages en "grov" plan for når og hvordan resten av prosjektet skal fortsette.

Verkstedsdager avtales og bestilles.

Til slutt opprettes et teknisk miljø, som fungerer som en test underveis i prosjektet, men som også er miljøet som brukes til drift når systemet settes i drift.

Fase 2 - Design

I denne fasen starter vi med data og oppsett. Alt i samarbeid med kunden, og spesielt er det viktig at kunden involveres så mye som mulig.

Det jobbes i workshops, hvor fagområdelederne møtes og oppsummerer arbeidet med hverandre. 

Milepæler er beskrevet, som bidrar til å avgjøre om vi opprettholder forventet fremgang. 

Fase 3 - Utførelse / Implementering

I denne fasen fullføres gjenværende oppgavemasse og utvikling. JMA tester DSM og sikrer at alt er klart til å "gå live".

Fase 4 - Go Live

Vi starter med å holde et introduksjonskurs til DSM.

Go-live betyr at vi slår av kundens gamle IT-systemer og slår på kundens nye. Du bør regne med å stå uten IT-system i 2-3 dager. På Go-Live-dagen og dagene etter er det konsulenter på stedet for å hjelpe.

De første dagene går med til å få de mest vitale områdene i gang. DSM-moduler og tredjepartsmoduler startes deretter.

Fase 5 - Overlevering til drift

Det avtales et antall oppfølgingsdager i fasen vi kaller – «Hyper Care».

2 dager er obligatoriske og er satt av for å hjelpe til med første månedsavslutning.

I denne sluttfasen blir kunden gradvis overlevert til vår supportavdeling.

Prosjektet er gjennomført og sluttrapport om prosjektet sendes.

Meld deg på vårt nyhetsbrev