Skip to main content

Implementering og opplæring

Å drive en virksomhet optimalt krever et konstant fokus på utvikling og optimalisering av ressurser.

Det kan være vanskelig å holde fokus på det i en hverdag, hvor arbeidsdagene går fort og hvor andre oppgaver tar mye plass.

Derfor kan JMAs bedriftskonsulenter hjelpe deg på veien og gi deg verktøy som gjør det enklere.


Bransjeledende konsulenter

Våre konsulenter har grunnleggende kunnskap om bransjen og er derfor svært gode til å gi råd og undervisning i bruk av vår programvare til beste for kundenes forretningsprosesser. I JMA tror vi at en grundig kjennskap til bransjen er nøkkelen til å kunne gi våre kunder best råd.

consultant dialog

Det er slik vi gjør det

Før vi starter et nytt prosjekt, vil vi gjerne ha en oversikt over dine prosesser og arbeidsflyter. Vi starter derfor alltid et kurs med en foranalyse for å identifisere behov for problemstillinger, hvor vi utfordrer dine forretningsaktiviteter i forhold til selskapets strategi.

Vi hjelper da til med å tilpasse aktivitetene til strategien som er lagt. Det kan være områder der vi tror virksomheten din kan redusere kostnadene eller optimalisere inntektene. Eller vi har kunnskap om prosesser som kan bidra til å optimalisere dine forretningsprosesser.

Konsulentens oppgave er å forstå og møte dine behov slik at vi kan tilby deg den beste løsningen. Samtidig er det nødvendig at vi tilbyr deg riktig mengde råd og sparring slik at du kan føle deg i trygge hender.

Dialog dialog dialog

Konsulentene bruker mye av tiden sin i dialog med deg og møte utfordringene som dukker opp. Det er alltid rom for at våre planer kan endres dersom det skulle oppstå akutte problemer med en kunde.

Det gir konsulenten stor tilfredshet å kunne gjøre kundens arbeidsdag enklere og mer effektiv. Vi vet hvor krevende enkelte løsninger kan være, og derfor er det godt å vite at vi med våre løsninger kan løse noen av irritasjonene og utfordringene kundene møter.

Konsulentene starter gjerne nye store prosjekter. Å være en del av prosessen fra start til slutt gir dem god innsikt i bedriftens prosesser, noe som er med på å styrke konsulentens egen utvikling, samtidig som kunden kommer trygt i mål.

Meld deg på vårt nyhetsbrev