Skip to main content

Integrasjon av maskiner

Digitale løsninger for salg av maskiner er en vesentlig del av et IT-system for maskinhandlere.

I webtjenesten Webmachines har vi sørget for at du kan integrere maskindataene dine direkte fra DSM til mange eksterne salgskanaler som maskinmagasin, traktorpool, mascus med mer.

Maskinene dine opprettes, slettes og oppdateres automatisk fra DSM til portalene og tilbake til DSM når en maskin selges.


Salg av maskiner

Du kan administrere hele ditt nettsalg av maskiner fra DSM med noen få klikk og du kan velge helt selv hvilke nettportaler du vil bruke.

Med Webmachines webtjeneste blir du hele tiden oppdatert med status på maskinsalget ditt.

I JMA jobber vi med globale mål. Verdensmål 8 handler om anstendige jobber og økonomisk vekst. Vi har et aktivt fokus på bærekraftige ressurser, spesielt i forhold til digitalisering av arbeidsprosesser.

Derfor har vi også en digital løsning for salg av dine maskiner. Optimalisering av digitale arbeidsflyter og prosesser gir en bedre bunnlinje både for deg og for verden rundt oss.

Vi har integrasjon for følgende maskinportaler

agriaffairesaltimaskinerbaupoolmascusmaskinbladettractorpool 

Lag maskinannonser raskt direkte fra DSM til mange forskjellige portaler og få følgende fordeler:

  • Sentralisert maskin- og portalstyring på tvers av nettportaler og egen nettside
  • Mulighet for å integrere dine nye og brukte maskiner på din egen nettside
  • Målrettet annonsering og markedsføring på maskinnivå
  • Automatisk eksport av maskinannonser
  • Forbedret datakvalitet på maskinannonser på tvers av nettportaler
  • Tidsbesparelse gjennom sentraliserte, effektive og transparente prosesser
  • Kontinuerlig utvikling av verdiøkende funksjoner for å forbedre maskinannonsering
  • Kontinuerlig utvidelse av portalnettverket

Resirkulering av brukte maskiner er bra for miljøet

Jo mer vi bruker data til våre digitale løsninger, jo mer jobber vi bærekraftig og økonomisk ansvarlig. Med en ressurseffektiv løsning oppnår du en bedre bunnlinje for deg, kundene og verden rundt oss.

Dersom du ønsker å annonsere og selge maskiner via webtjenesten Webmachines, er det et par detaljer som må på plass før du setter i gang.

Det er viktig å holde styr på alle maskindeler og utstyr og hvordan disse kan kategoriseres. Derfor er det blant annet nødvendig at du gjør deg noen betraktninger om hvordan datagrunnlaget ditt skal være.

Kom i gang med å selge maskinene dine på nettet og les mer nedenfor om hvordan du kommer i gang.

Hvordan komme i gang med Webmachines?
WEBMACHINES annonsering

Med vår annonsetjeneste Webmachines annonsering kan du sentralt administrere annonsering av maskiner på et stort antall nettportaler fra DSM-systemet.

Webmachines annonsering er dermed din maskinforhandlertjeneste for å optimalisere netthandel med nye og brukte maskiner. Med dette kan du enkelt og effektivt administrere hele din online salgsprosess fra et sentralt sted i DSM-systemet, og dermed oppnå betydelige tidsbesparelser og forbedret datakvalitet.

Webmachines annonsering sikrer direkte datautveksling og kvalitet mellom maskinforhandlere og nettportaler, slik at alle parter oppnår forretningsverdi. Med Webmachines annonsering er du direkte koblet til relevante nettportaler. På denne måten kan du overføre maskinannonsene dine uten omveier med bare noen få klikk.

Før du kan begynne å annonsere må du tegne et abonnement, du må få tildelt en GUID og det er også et oppsett og integrasjon. Alt dette skjer etter nærmere avtale med JMA.

Betingelse:
For å kunne annonsere via Webmachines annonsering er det nødvendig å abonnere på enten Webmachines Modelbase eller Webmachines Datakonvertering. Du kan lese mer om disse tjenestene nedenfor.

WEBMACHINES modelbase

Modellbasen er hjertet til WEBMACHINES

Hensikten med WM modellbasen er å gi maskinforhandlerne et best mulig datagrunnlag som følger markedsutviklingen, derfor oppdateres og vedlikeholdes data i modellbasen kontinuerlig i nært samarbeid med maskinforhandlerne. Oppdateringene kan være endringer eller tillegg til modellgrupper, modellundergrupper, merker og spesifikasjoner.

I tillegg danner WM-Model-basen datagrunnlaget for en rekke nåværende og fremtidige verdiskapende tjenester, som kan kjøpes etter behov.

INTEGRASJON OG ABONNEMENTSPRIS

Før modellbasen i WM-Modelbase kan tas i bruk må det opprettes et abonnement og for dette må modellbasen settes opp og integreres i DSM-systemet via en egen kjøring. Alt dette skjer etter nærmere avtale med JMA.

WEBMACHINES datakonvertering

Datakonverteringstjenesten lar deg bruke din egen modellbase i DSM-systemet, hvor maskindataene dine automatisk og kontinuerlig konverteres til WEBMACHINEs modellbasedata.

Webmachines datakonvertering er dermed bindeleddet mellom din egen modellbase og WEBMACHINES modellbase. Konverteringstjenesten er dermed en nødvendighet dersom du ønsker å oppnå verdi gjennom andre WEBMACHINES tjenester inkludert Webmachines annonsering, men har behov for å ha din egen modellbase.

INTEGRASJON OG ABONNEMENTSPRIS

Før datakonvertering kan tas i bruk må det opprettes et abonnement og for dette må konverteringen settes opp og lastes inn i systemet via en egen kjøring.

For å sikre god datakonvertering og datakvalitet må relasjoner mellom egen modellbase og WEBMACHINEs modellbase dokumenteres og settes opp via en tettere dialog. Dette dekker blant annet forholdet mellom modellundergrupper, spesifikasjoner, spesifikasjonsverdier og merker.

Alt dette skjer etter nærmere avtale med JMA.

Meld deg på vårt nyhetsbrev