Skip to main content

Alt om service i én løsning

Servicemodulen i DSM skaper et sterkt fundament for serviceavdelingen, spesielt i forhold til styring av serviceoppgaver og for montører i deres daglige arbeid med å lage og fullføre tids- og materialregistrering.

Serviceoppgaver, avtaler og det daglige arbeidet i serviceavdelingen gjøres enklere og kan styres sentralt fra ett system.

Funksjonaliteten i servicemodulen gir serviceavdelingen bedre innsikt i de oppgaver og avtaler som inngår i dagliglivet og skaper oversikt over serviceavdelingen.


Tjenesteoptimalisering

Oversikt over oppgaver, tids- og materialforbruk

Få oversikt over serviceoppgaver, som kan vises i systemet spesifikt i forhold til status, type og maskiner.

Har du en serviceavdeling som mangler oversikt, som styrer servicemodulen i det daglige arbeidet fra å opprette oppgaver til registrering av timer, og til slutt fakturering?

Modulen kan kombineres med funksjonene som trengs for å drive en serviceavdeling optimalt. Dine serviceoppgaver opprettes automatisk etter en fastsatt timegrense eller periode pr maskin. På denne måten er dine servicebefaringer og oppgaver raskt tilgjengelig for serviceleder eller montør.

 

Tidsregistrering via skanner DSM REG

Med vår Power App DSM REG for tidsregistrering via skanner på mobiltelefon er det enkelt for montører og teknikere å registrere tid. Det gir fordeler ved at tidsregistreringen i systemet alltid er oppdatert og at overføring av tidsregistrering til serviceordre skjer daglig, selv om det er montører som ikke er på verkstedet på flere dager.

Field Service Management

reeft logo

DSM-filialløsningen er integrert med Field Service Management-systemet REEFTmobile™. En mobil løsning for planlegging og administrasjon av utenbys servicemontører. Med en app for online ordrehåndtering på mobilen får du kontroll på timelister, saksbehandling og fakturering. Ordrestyringsappen gjør at du har oversikt over bestillinger og oppgaver både fra kontoret og ute i felt med serviceledere, montører og andre mobile ansatte både online og offline.

Garanti og klagebehandling

Få kontroll på garanti- og klagesaker via saksoversikten i garantimodulen. Her kan du se hva som er mottatt i erstatning for de enkelte sakene.

Garantioppfølging er et verktøy for å håndtere reklamasjoner. På hver enkelt garantitype er det angitt om typen skal vises i garantioppfølgingen. Garantioppfølging kan brukes til å angi om reklamasjonen er sendt til leverandøren og når svar fra leverandøren forventes.

Dersom det benyttes garantioppfølging kan lister skrives ut for oppfølging. Med garantioppfølging er det mulig å knytte den enkelte klage og påfølgende klageerstatning sammen. I tillegg er det mulig å skrive ut en rapport som viser hvor stor andel som refunderes fra leverandøren.

Tjenestekontrakter og kontraktsøkonomi

Håndtering av ulike typer servicekontrakter pr maskin.

Garanti- og reklamasjonssatser på den enkelte maskin kan styres etter timer, perioder etc.

Få innsikt i den enkelte servicekontrakt med timer og materialer brukt i forhold til fastpris satt på servicekontrakten. Det er dermed enkelt å få oversikt over inntjening på tjenestekontrakter.

Hjelp kundene dine med å få oversikt over maskiner som skal betjenes med DSM PLANNER

Ved hjelp av ny teknologi og Power Apps gir DSM tilgang til data på en helt ny og brukervennlig måte.

 DSMplanner

VERDI MED DSM-PLANER

Med noen få klikk kan du kommunisere med kunden og ringe inn maskinen for service – enten via e-post, pr. telefon eller via WhatsApp
Som arbeidsleder eller serviceplanlegger kan du få en enkel oversikt over hvilke maskiner som må på service innen neste periode
Bruk servicekontrakter eller siste servicedato fra maskinkartet i DSM
Få en rask oversikt over hvilken montør som har kapasitet til oppgaven i den nye planleggeren.

VERDI MED KUNDEPORTALEN

Kunden kan enkelt få oversikt over sine maskiner og servicestatus via kundeportalen
Her har kundene også tilgang til å se status på bestillinger og se de siste fakturaene

Service

Oppdatering av servicefaktura

Automatisk utfylte fakturaer etter avtale om over- eller undertimer, fastpris mv.

Fakturaer fylles automatisk ut med informasjonen som er angitt på servicekontrakten eller fylt ut på serviceoppdraget. Det samme gjelder i forbindelse med fastprisavtaler.

Håndtering av servicesett

Servicesett kan settes opp til å inneholde et spesifikt sett med reservedeler og ressurser samt standardtider.

Innholdet i de enkelte servicesett kan varieres pr maskingruppe, modell og maskinserienummer. Samtidig kan det lages standardtekster, slik at man kan lette arbeidet med å lage forklarende tekst på tjenestefakturaen til kunden.

Innsikt i tjenesteøkonomi for avdelingen

Nøkkeltall på lønnsomhet, brukte timer, ressurser, kontrakter eller varer.

Kunnskapsdeling og overføring fra salg til serviceavdelingen

Deling av informasjon fra salg til service skaper bedre synergi mellom avdelingene. Dette betyr færre feil og det sparer tid for administrasjonen Har du en serviceavdeling som mangler oversikt, styrer servicemodulen det daglige arbeidet, fra oppgaveoppretting til registrering av timer og til slutt til fakturering. Modulen kan kombineres med funksjonene som trengs for å drive en serviceavdeling optimalt.

Digitalt oppslagsverk for serviceoppgaver, oppfølging og journal

Servicerapporter og oppgaver på maskinen lagres digitalt.

Ønsker du å bli kontaktet av vår salgskonsulent Lars?

Lars Søyland er salgskonsulent i JMA og kan kontaktes via e-post: lso@jma.no eller telefon: +47 32 15 99 00

Skriv inn kontaktinformasjonen din her:

Strategiske partnere

Meld deg på vårt nyhetsbrev