Skip to main content

Om oss

Medarbejderen

JMA har 100 % fokus innen IT og maskinvarehandel

JMA digitaliserer forretningsprosessene til maskinforhandlere og gir råd til dette. Vi utvikler og implementerer vår bransjeløsning DSM, som er en spesialisert digital løsning for maskinhandel og som er bygget på toppen av Microsoft Dynamics 365 Business Central. Våre totale digitale løsninger – dette gjelder både vår DSM-løsning og våre tilhørende webløsninger er bygget på beste praksis og med dyp kunnskap om bransjen over mange år.

Alle våre løsninger, som primært er basert på Microsoft Dynamics 365 Business Central i kombinasjon med våre mange konsulenter og fagspesialisters dype innsikt i hver enkelt kundes virksomhet, sikrer våre kunder en effektiv sparringspartner som har fokus på å øke våre kunders konkurransekraft gjennom digitalisering.

Vi følger Microsofts veikart og lanserer kontinuerlig nye versjoner for Business Central. Dette sikrer at alle løsninger er skalerbare og fremtidssikre.

Vi lytter, utvikler og implementerer

Med våre +60 ansatte er JMA fullt dedikert til maskinhandel og IT. Vi har eksistert i mer enn 30 år og sammen med maskinforhandlere innoverer og utvikler vi kanskje den beste IT-løsningen i bransjen.

Vi styrker våre kunders virksomhet og bringer IT og virksomhet i en høyere enhet. Dette gjør vi ved å lytte og ved å kombinere forretningsforståelse med brukerinnsikt, teknisk utvikling, god prosjektledelse og integrasjon mot eksterne plattformer og IT-systemer.

JMA har avdelinger i Danmark, Sverige, Norge og Tyskland, hvor vi huser alt fra dedikerte konsulenter, strukturerte prosjektledere til erfarne supportere, sertifiserte Microsoft Business Central-utviklere og fremtidsrettede webspesialister.

JMA er den erfarne sparringspartneren med nære relasjoner til både leverandører og bransjeforeninger. Med mange års erfaring fra bransjen har vi utviklet det bransjespesifikke ERP-systemet DSM spesielt for maskinforhandlere og importører av maskiner.


Strategi

JMA vil være den foretrukne digitale samarbeidspartneren innen maskinindustrien. Dette gjør vi gjennom stadig utvikling av vår digitale kompetanse, vårt langsiktige samarbeid og innsikt i våre kunders virksomhet, samt gjennom engasjementet og kunnskapen til våre ansatte – alle verdifulle ressurser som skal sikre vår egen og våre kunders fortsatte vekst – også i fremtiden.


Vi klem-elsker maskinhandel

Høye kvalitetskrav til både vårt utviklingsteam men også våre salgskonsulenter og bedriftskonsulenter er en sentral del av vår virksomhet. Alle prosesser i bedriften skjerpes fortløpende nøye og kvaliteten på vårt arbeid skapes gjennom kunnskap og tilstrekkelig tid til den enkelte oppgave og selvfølgelig ønsket om å være varsom med sitt arbeid.

Samarbeid

Ved å lytte til våre kunder og våre kolleger forstår vi hvilke utfordringer som kan oppstå og etablerer på denne måten et langsiktig og verdifullt samarbeid. Samarbeid skapes gjennom åpen og ærlig kommunikasjon – og vi jobber ut fra det hele tiden. Vi har en genuin interesse for våre kollegers velvære og våre kunders ønske om at våre handlinger og produkter utgjør en forskjell for deres virksomhet. Derfor er engasjement, nysgjerrighet, overskudd og åpenhet forutsetninger for vårt daglige arbeid.

Lojalitet

Vårt fokus er og har alltid vært langvarige, verdifulle og kreative relasjoner med både kunder og ansatte. Mange av våre kunder har vært hos oss i mer enn 30 år. Det er vi stolte av, og det ligger vårt hjerte nært. Vi strekker oss langt for å holde våre lojale kunder «i kurven». Samtidig er det viktig for oss at våre ansatte elsker oss og ønsker å bli hos JMA i mange år. Lojalitet bygges gjennom kontinuerlig, ærlig og kompetent innsats og det er vi klare for.

Vår visjon

Vi er og forblir den foretrukne leverandøren og sparringspartneren innen bransjeløsninger for maskinhandlere – nasjonalt og internasjonalt.

Vårt oppdrag

Vi forbedrer våre kunders økonomi og konkurranseevne ved å:

  • Forenkle og effektivisere prosessene deres
  • Lag nøyaktig informasjon for å ta de riktige beslutningene gjennom
    • Råd om prosesser
    • Levering av fremtidssikre IT-løsninger
      utdanning

Vårt verdigrunnlag

Våre kjerneverdier er en målestokk for ALT vi gjør. Verdiene er inkludert
å sette dagsorden for våre egne og ikke minst andres forventninger til JMA

SELVTILLIT

Vi stoler på hverandre
Vi møter deg med åpenhet og ærlighet
Vi gjør det vi sier


ENTUSIASME

Vi ønsker å være best på vårt felt
Vi bryr oss om det vi gjør
Vi er smittet og smittet av entusiasme


ANSVAR

Vi lytter, vi forstår, vi handler
Vi vet – og står for våre grenser
Vi tar ansvar for våre mål og den enkelte oppgave


MOT

Vi tør å bli rystet – og vi tør å stå fast
Vi er åpne for endring og liker å gå nye veier
Vi tør å si hva vi mener selv når det er vanskelig

Meld deg på vårt nyhetsbrev